5-457/3

5-457/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

12 JULI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

Het opschrift aanvullen als volgt : « en de versterking van de economische samenwerking tussen Taiwan en de Europese Unie ».

Verantwoording

Op die manier bevat het opschrift alle problematieken die in het voorstel van resolutie aan bod komen.

Nr. 3 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt H (nieuw) toevoegen, luidende :

« H. overwegende dat Taiwan de 18e economie ter wereld is en de 14e handelspartner van de Europese Unie; ».

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt I (nieuw) toevoegen, luidende :

« I. overwegende dat de versterking van de economische samenwerking tussen de Europese Unie en Taiwan heilzaam zal zijn, zowel voor de ondernemingen als voor de bevolking van alle lidstaten van de Europese Unie; ».

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt J (nieuw) toevoegen, luidende :

« J. gelet op de resolutie van het Europees parlement van 11 mei 2011 over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) in 2009, die met name de consolidatie van de economische banden tussen de EU en Taiwan ondersteunt, en de ondertekening van een economische samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Taiwan; die nogmaals haar steun uitspreekt voor de actieve deelname van Taiwan, als waarnemer, aan relevante internationale organisaties en activiteiten, zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake (UNFCCC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO); ».

Verantwoording

Dit amendement actualiseert het voorstel van resolutie met de laatste ontwikkelingen rond dat thema in het Europees parlement.

Nr. 6 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, een punt 4 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 4. haar steun uit te spreken voor een bredere economische samenwerking tussen de Europese Unie en Taiwan, onder andere via het sluiten van een economische samenwerkingsovereenkomst. ».

Verantwoording

Dit amendement neemt de aanbeveling van het Europees parlement terzake over.

Vanessa MATZ.