4-1376/8

4-1376/8

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

22 OKTOBER 2009


Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN DE HEREN VANDENBERGHE EN VAN DEN DRIESSCHE

Art. 2

In het eerste lid de woorden  , bij het bepalen van het bachelor- of masterdiploma,  doen vervallen.

Verantwoording

Zie de opmerking van de nota van de Dienst Wetsevaluatie.

Hugo VANDENBERGHE
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nr. 4 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 2

In het eerste lid, het laatste streepje vervangen door wat volgt :

 — en ten minste vier van volgende opleidingsonderdelen : zakenrecht, personen- en familierecht, bijzondere overeenkomstrecht, administratief recht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, handelsrecht, fiscaal recht. 

Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.