4-1211/5

4-1211/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

21 JANUARI 2010


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 4-1211/4).

Brussel, 21 januari 2010.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.