4-1011/3

4-1011/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

4 DECEMBER 2008


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 52-1492/004).

Brussel, 4 december 2008.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.