4-257/2

4-257/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

25 JUNI 2008


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

In het voorgestelde artikel 380quater, eerste lid, de woorden  of had moeten weten  doen vervallen.

Verantwoording

Een zo goed als onmogelijke bewijsproblematiek vermijden.

Guy SWENNEN.