Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6333 van mevrouw Van de Casteele van 29 november 2006 (N.) :
Plaatsvervangende huisartsen. — Erkenning.

Een aantal artsen heeft geen zelfstandige praktijk maar vervangt collega's voor kortdurende periodes.

Voor de erkenning als huisarts dreigen zij de boot te missen vermits zij moeilijk kunnen voldoen aan de criteria met betrekking tot het ingeschakeld zijn in de wachtdienst.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Kent de geachte minister dit probleem ?

2. Is hij bereid voor die artsen een oplossing te zoeken ?

3. Kan een aparte erkenning voor vervangartsen een oplossing bieden ?