Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6511 van de heer Van Hauthem van 28 december 2006 (N.) :
Dienst 100. — Taalproblematiek. — West-Vlaanderen.

In het verleden zijn al herhaaldelijk problemen opgedoken omtrent de inzet van eentalige Franstalige ambulancediensten uit Ploegsteert (wat op zich al een overtreding van de taalwetgeving inhoudt) in omliggende gebieden gelegen in West-Vlaanderen.

Naar verluidt werd naar aanleiding van deze problematiek een globale evaluatie in het vooruitzicht gesteld van het City-Gis-systeem.

1. Is deze evaluatie er gekomen of gaat deze zeer binnenkort doorgaan ? Wanneer werd of wordt ze afgerond ?

2. Wat zijn desgevallend de conclusies van de evaluatie, meer bepaald met betrekking tot de taalproblematiek van ambulancediensten die in een ander taalgebied worden ingezet ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Het City-Gis leidsysteem werd al geŽvalueerd en functioneert naar behoren. Uiteraard worden in het belang van de cliŽnten steeds verbeteringen aangebracht.

2. De FOD Binnenlandse Zaken levert het systeem van de hulpcentra 100. De praktische organisatie van de medische interventies behoort tot de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Het City-Gis systeem formuleert een uitrukvoorstel dat door de operator ofwel aanvaard wordt of wel gewijzigd wordt. Uiteindelijk is het de bevoegdheid van de aangestelde om de hulpploeg te kiezen. In het kader van de geschetste problematiek werd een extra softwaremodule bij de leverancier besteld die het uitrukvoorstel afhankelijk maakt van enerzijds de uitruktijd en anderzijds de taalrol.