Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-6797 van mevrouw Van de Casteele d.d. 26 januari 2007 (N.) :
Dopingstrijd. — Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7-2004/2005). — Opvolging.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6792 aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.