Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6794 van mevrouw Van de Casteele d.d. 26 januari 2007 (N.) :
Horeca. — Exclusiviteitcontract voor drank.

Sinds december 1999 mogen Europese brouwerijen, die een nationaal marktaandeel hebben van meer dan 30 %, geen exclusieve contracten voor drankafname meer afsluiten met horeca-uitbaters. Brouwerijen konden op deze regel echter een uitzondering aanvragen bij de Europese Commissie.

Interbrew heeft dit gedaan en heeft een uitzondering verkregen.

Ook voor brouwers met een marktaandeel tussen 10 en 30 % lopen de laatste exclusiviteitcontracten af op 1 januari 2007.

Voor kleine brouwerijen, met een marktaandeel onder de 10 %, is er evenwel niets veranderd. Zij kunnen verder alle brouwerijcontracten afsluiten. Zij dienen zich evenwel te houden aan wettelijke beperkingen.

Een andere categorie die ook gebruikmaakt van exclusiviteitcontracten zijn de bierhandelaars. Zij verbinden aan het huurcontract dat zij met een uitbater afsluiten, vaak een nevencontract dat voorziet in een verplichte afname.

Deze exclusiviteitcontracten zijn misschien minder talrijk dan degene die vroeger bestonden met de grote brouwerijen, maar voor de betrokken uitbaters hebben zij vaak dezelfde dramatische gevolgen.

1. Is de geachte minister van plan om ook voor de kleine brouwerijen een vorm van opheffing van de exclusiviteit op te leggen ? Zo ja, welke zal deze inhouden ? Zo nee, waarom niet ?

2. Zijn de wettelijke beperkingen voldoende voor de kleine brouwerijen ?

3. Zal er iets gedaan worden tegen het misbruik via exclusiviteitcontracten die bierhandelaars aan de uitbaters van hun horecazaken opleggen ? Is er een mogelijkheid om de huurcontracten en afnameverplichtingen van elkaar los te koppelen ?