Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-85

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6511 van de heer Van Hauthem d.d. 28 december 2006 (N.) :
Dienst 100. — Taalproblematiek. — West-Vlaanderen.

In het verleden zijn al herhaaldelijk problemen opgedoken omtrent de inzet van eentalige Franstalige ambulancediensten uit Ploegsteert (wat op zich al een overtreding van de taalwetgeving inhoudt) in omliggende gebieden gelegen in West-Vlaanderen.

Naar verluidt werd naar aanleiding van deze problematiek een globale evaluatie in het vooruitzicht gesteld van het Citygis-systeem.

1. Is deze evaluatie er gekomen of gaat deze zeer binnenkort doorgaan ? Wanneer werd of wordt ze afgerond ?

2. Wat zijn desgevallend de conclusies van de evaluatie, meer bepaald met betrekking tot de taalproblematiek van ambulancediensten die in een ander taalgebied worden ingezet ?