Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-83

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5818 van mevrouw Van de Casteele van 6 september 2006 (N.) :
Belgische bijdrage tot ontwikkeling. — Commitment to Development-index.

Het Center for Global Development heeft met een eigen methodologie de inspanningen inzake ontwikkeling van de rijkste landen vergeleken met een zogenaamde « Commitment to Development »-index.

Daarbij werden verschillende beleidsdomeinen vergeleken. België staat daarbij pas op de 15e plaats.

Ook al is de score voor ontwikkelingshulp beter (6e plaats) en behoren een aantal andere aspecten niet tot het beleidsdomein van de minister, toch zou ik graag van de minister vernemen of hij de studie heeft onderzocht en welke lessen hij daaruit kan trekken voor het beleid van de Belgische regering ten opzichte van de minst ontwikkelde landen.