Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-83

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5820 van mevrouw Van de Casteele van 6 september 2006 (N.) :
Mesothelioom. — Registratie.

De laatste jaren is er een gestage stijging vast te stellen van het aantal mensen dat lijdt aan mesothelioom tengevolge van vroegere blootstelling aan asbest.

De exacte cijfers zijn blijkbaar moeilijk te verkrijgen vermits de registratie in BelgiŽ niet verplicht is.

1. Heeft de geachte minister cijfers over het aantal patiŽnten dat lijdt aan mesothelioom en eraan gestorven is ?

2. Vindt hij het niet zinvol voor deze ziekte een registratie te verplichten, waarbij ook de mogelijke oorzaken kunnen worden opgezocht ?