Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-83

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5731 van mevrouw Van de Casteele van 20 juli 2006 (N.) :
Alcoholisten. — Nazorgbehandeling. — Zelfhulpgroepen.

Volgens een studie van professor Pacolet kunnen de kosten als gevolg van alcoholmisbruik geraamd worden op 6 miljard euro.

Alcoholproblemen zorgen dus niet alleen voor veel emotioneel leed, maar ook voor een economisch gevolg. Vaak gaat het daarbij om chronische problemen met een regelmatig herval. Daarom is het van groot belang na eventuele residentiŽle of primaire behandeling in een (langduriger) nazorg te voorzien.

Het RIZIV voorziet voor de revalidatienazorgbehandeling van personen met een alcoholprobleem in een termijn van 3 maand met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met nogmaals 3 maand.

Die maximumduur zou ontoereikend zijn om de intensiteit van de nazorg te kunnen maximaliseren. Bovendien zou ook de honorering, namelijk een dagprijs van 27,44 euro, niet volstaan.

De vraag rijst of de organisatie van die nazorg voldoende efficiŽnt kan gebeuren. Ook het feit dat dit residentieel moet gebeuren is niet altijd realistisch of opportuun.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen met een alcoholprobleem volgen zo'n revalidatie ?

2. Wat was de kostprijs daarvan de voorbije 5 jaar ?

3. Welke zorgverstrekkers kunnen daarmee gefinancierd worden ?

4. Is het niet zinvol zorgverleners uit de eerste lijn (artsen en verpleegkundigen) in te schakelen in deze nazorg ?

5. Hoe kunnen zelfhulpgroepen optimaal geÔntegreerd worden in die nazorg ?