3-1633/3

3-1633/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

28 MAART 2007


Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN BEKE EN CORNIL


Zie stuk nr. 3-2047/3.