Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6160 van mevrouw Van de Casteele d.d. 25 oktober 2006 (N.) :
Nierkanker. — Geneesmiddelen. — Terugbetaalbaarheid. — Sorafenib (Nexavar).

Sorafenib (Nexavar) is een nieuwe molecule voor de behandeling van gemetastaseerde nierkanker die de tumorgroei en de vascularisatie van de tumor verhindert.

Op dit moment kunnen nierkankerpatiŽnten slechts behandeld worden met interleukine en interferon. Dit zijn dure behandelingen met vaak veel bijwerkingen die in een ziekenhuismilieu dienen te gebeuren.

Nexavar zou voor de betrokken patiŽnten een aantal voordelen hebben : minder toxisch zijn, minder bijwerkingen hebben en betere resultaten geven in overlevingstijd.

Door het feit dat het hier om een orale therapie gaat zouden er ook besparingen mogelijk zijn, onder andere op de hospitalisatiekosten.

Internationale studies hebben aangetoond dat Nexavar duidelijk betere resultaten opleverde dan de ę best supportive care Ľ. Alle patiŽnten uit de vergelijkende pivotale fase III studie werden daarom op Nexavar overgeschakeld.

In een aantal landen van de Europese Unie (onder meer Oostenrijk, Denemarken, Finland) wordt Nexavar reeds terugbetaald. Indien er geen alternatieve behandelingen zijn, leidt dit tot een grote ongelijkheid binnen de Europese Unie. Belgische patiŽnten krijgen nu meestal ę best supportive care Ľ, terwijl patiŽnten in naburige landen reeds aanspraak kunnen maken op een behandeling met Nevaxar.

Internationaal (door EMEA) wordt het middel beschouwd als orphan drug. Ook in BelgiŽ zou de betrokken patiŽntenpopulatie relatief klein zijn en duidelijk afgelijnd en de kost per gewonnen levensjaar zou aanvaardbaar zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken in dit terugbetalingsdossier ?

2. Zal de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) dit dossier snel behandelen ?

3. Zal de geachte minister na een eventuele beslissing van de CTG tot terugbetaling zorgen voor een snelle administratieve afhandeling ?

4. Hoe kunnen in afwachting van een eventuele terugbetaling patiŽnten geholpen worden ?