Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5817 van mevrouw Van de Casteele d.d. 6 september 2006 (N.) :
Farmaceutische wetgeving. — Bepalen van toepassingsgebied. — Producten.

Artikel 7bis en artikel 1,  2, van de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964, gewijzigd door de wet van 1 mei 2006, voorzien respectievelijk in de oprichting van een wetenschappelijke commissie en een gemengde commissie om enerzijds advies te verlenen over het verbieden van geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en anderzijds advies te verlenen dat moet toelaten te bepalen of een product al dan niet onder de farmaceutische wetgeving valt.

1. Kan de geachte minister meedelen welke procedure zal gevolgd worden om die commissies op te richten en welke de timing daartoe is ?

2. Worden de representatieve apothekersverenigingen en de Orde der Apothekers bij de voorbereiding van de oprichting betrokken ?