Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-76

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5603 van mevrouw Van de Casteele d.d. 30 juni 2006 (N.) :
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). — Financiering. — Bijdragen van bloemisten en groothandels in sierproducten.

Uit het antwoord van de geachte minister op mijn vraag om uitleg nr. 3-1714 van 15 juni 2006 (Handelingen nr. 3-172, blz. 65) blijkt dat er misverstanden bestaan rond de bijdrage van bloemisten en groothandels in sierteeltproducten aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Zo krijgen deze  operatoren  briefwisseling en een aangifteformulier van het FAVV waarbij meegedeeld wordt dat zij geregistreerd zijn bij het FAVV als  operator in de voedselketen . Nergens staat daar vermeld dat het gaat om steekproefsgewijze controles in de sierteeltsector.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Zou het niet beter zijn hierover duidelijker te communiceren ?

2. Hoeveel bedrijven uit deze sector worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd ?

3. Kan de geachte minister de kostprijs van deze controle ramen ?

4. Is de evaluatie van zijn financiering die het FAVV na het eerste jaar had gepland, al gebeurd ?

5. Is het mogelijk een aparte categorie te creren voor bedrijven binnen deze sector die slechts een marginale activiteit hebben binnen de bevoegdheid van het FAVV ?