Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5292 van mevrouw Van de Casteele d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Psychiatrische ziekenhuizen. — Omkadering van patiŽnten.

1. Hoeveel bedden zijn erkend voor psychiatrie ?

2. Hoeveel psychiaters werken in de psychiatrische ziekenhuizen en hoeveel tijd zijn die daar actief ?

3. Hoeveel tijd besteedt een psychiater gemiddeld per opgenomen patiŽnt ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Op 29 mei 2006 waren de volgende aantallen bedden erkend in de psychiatrie : 5 664 A-bedden (inclusief bedden voor dag- en nachthospitalisatie), 7 110 T-bedden (inclusief bedden voor dag- en nachthospitalisatie), 656 K-bedden (inclusief bedden voor dag- en nachthospitalisatie), 576 bedden in gespecialiseerde diensten voor psychogeriatrie (S6), 145 bedden gezinsplaatsing intramuros en 705 plaatsen in gezinsverband (Tf), en 764 bedden dag- en nachtverpleging voor geriatrische patiŽnten die een neuropsychiatrische behandeling vergen.

2. Volgens de normen werken er in de psychiatrische ziekenhuizen minimaal 1 neuropsychiater per 30 zieken op een A-dienst, minimaal 1 neuropsychiater per 120 zieken op een T-dienst en minimaal 1 neuropsychiater per 20 zieken op een K-dienst. De gemiddelde werkweek van een neuropsychiater in een ziekenhuis varieert naargelang het ziekenhuis van 24 tot 44 uren effectieve aanwezigheid. Met betrekking tot het effectieve aantal psychiaters dat werkzaam is in de ziekenhuizen en het effectieve aantal door hen gepresteerde uren beschikken wij helaas niet over gegevens.

3. Wanneer we uitgaan van een 100 % bezettingsgraad besteedt een neuropsychiater in een A-dienst dus in theorie minimaal 48 tot 88 minuten gemiddeld per patiŽnt per week, een neuropsychiater in een T-dienst minimaal 12 tot 22 minuten gemiddeld per patiŽnt per week, en een neuropsychiater in een K-dienst minimaal 72 tot 132 minuten gemiddeld per patiŽnt per week.