Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiėn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiėn

Vraag nr. 3-5567 van mevrouw Bouarfa d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Verzekering. — Dekking van zwartwerk.

Ethias biedt een bijkomende verzekering aan voor leerkrachten, « academic » genaamd. Die dekt naast de gewone burgerlijke aansprakelijkheid ook « agressie ». De verzekering vergoedt alle medische kosten die het gevolg zijn van agressie en keert bovendien een vergoeding uit in geval van invaliditeit of neemt de gerechtskosten op zich wanneer er sprake is van psychische of morele schade.

De verzekering dekt de leerkrachten in een strikt schoolkader en ook bij bepaalde buitenschoolse activiteiten. In een artikel van « Le Soir » van 15 februari, verwijst Ethias naar het geval van een leerkracht die in het weekend door de ouder van een leerling wordt aangevallen, of een andere die privé-lessen geeft. Er is aan toegevoegd : « zelfs wanneer hij in het zwart wordt betaald ».

Kan een verzekeringsmaatschappij illegale activiteiten, zoals zwartwerk, dekken ? Tijdens een telefoongesprek met deze maatschappij, werd me verzekerd dat dergelijke praktijken veel voorkomen, want dat men werksters die in het zwart werken ook kan verzekeren. De mogelijkheid om zwartwerk te dekken is niet opgenomen in de algemene voorwaarden, maar de relatie verzekeraar/verzekerde is gebaseerd op het principe van vertrouwen. Bijgevolg volstaat een eenvoudige verklaring van de verzekerde.

De banken zijn thans verplicht het witwassen van geld te melden. Kunnen verzekeringsmaatschappijen die beroepsactiviteiten dekken, alvorens tot terugbetaling over te gaan, niet worden verplicht van hun klanten het bewijs te eisen dat het inkomen is aangegeven ? Als dat niet het geval is, wordt zwartwerk dan niet stilzwijgend aangemoedigd ?