3-373/7

3-373/7

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

20 DECEMBER 2006


Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen


AMENDEMENTEN


Nr. 14 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

(Subamendement op amendement nr. 1)

Art. 8

Het voorgestelde artikel aanvullen als volgt :

 Uitsluitend de beoefenaars die hun voornaamste beroepsactiviteit hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad hebben de keuze zich in te schrijven op de lijst van de provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant, hetzij een Franstalige of Nederlandstalige lijst. 

Verantwoording

De auteurs van het amendement wensen een einde te maken aan de huidige situatie dat naast de artsen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstuk ook de artsen in de randgemeenten (de toenmalige tweetalige gemeenten : Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezenbeek-Oppem, Wemmel en Bever), de keuze hebben om zich in te schrijven op de lijst van de provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant, hetzij een Franstalige of Nederlandstalige lijst. Deze keuzevrijheid mag enkel bestaan voor de artsen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Met dit amendement zullen ze dit expliciet in deze wet vermelden.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.