Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-5171 van mevrouw Van de Casteele d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Uitkeringsgerechtigde werklozen. — Zelfstandige activiteiten in bijberoep.

Het aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt elk jaar.

Vooral de bouwsector vreest dat dit statuut misbruikt wordt omwille van lagere sociale bijdragen, fiscale lasten en administratieve verplichtingen en het feit dat bijgeklust wordt in het zwart.

Kan de geachte minister meedelen hoeveel uitkeringsgerechtigde werklozen de voorbije 10 jaar een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenden ?