Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4496 van mevrouw Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4479 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik de eer het geachte lid mee te delen dat de in haar vraag vermeide aangelegenheid niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.