Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Gelijke Kansen)

Vraag nr. 3-4272 van de heer Van Hauthem d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Fitnesszaken. — Discriminatie van mannen.

In Het Nieuwsblad van 17 januari vernemen wij op pagina 13 dat er in Brussel en Antwerpen fitnesszaken zijn die exclusief voor vrouwen toegankelijk zijn.

Meent de geachte minister niet dat zulks in strijd is met de anti-discriminatiewet en de gelijke kansen ?