Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4751 van mevrouw Van de Casteele d.d. 31 maart 2006 (N.) :
Kinesitherapie. — Fysiotherapie. — Remgelden.

Het regeerakkoord bepaalt dat de remgelden in de kinesitherapie en de fysiotherapie in evenwicht moeten worden gebracht.

Op vroegere vragen antwoordde de geachte minister dat er geen exacte gegevens zijn van het aantal kinesitherapeuten dat in beide disciplines werkt en van hun activiteitsgraad of aantal prestaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke stappen werden gezet om de remgelden in beide sectoren in evenwicht te brengen ?

2. Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie van de remgelden in beide sectoren ?

3. Welke zijn de meest recente gegevens ?

4. Welke is de evolutie in beide disciplines ?

5. Welke zal de invloed zijn van de ingevoerde contingentering ?

6. Hoever staat het met het plan om de kine-behandelingen forfaitair te maken in de sector van de rusthuizen ?