Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3937 van mevrouw Van de Casteele van 12 december 2005 (N.) :
Federaal openbaar ambt. — Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3936 aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Gedurende de laatste 5 jaar hebben 155 verschillende personeelsleden dienstvrijstelling gekregen voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma waarvan 85 statutaire (53 N + 32 F) en 70 contractuele (33 N + 37 F), en dit één of meerdere keren.