Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4029 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Onderhoud gebouwen. — Outsourcing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4027 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : De FOD Budget en Beheerscontrole is gehuisvest in een gehuurd gebouw samen met twee andere overheidsdiensten. Aangezien de FOD Budget en Beheerscontrole en de medehuurders kleine diensten zijn, werd gekozen om het onderhoud, zowel voor de gemeenschappelijke als de privé-delen, in handen te geven van de beheerder van het gebouw. De beheerder heeft hiervoor een beroep gedaan op een gespecialiseerde firma en wordt daarvoor vergoed door de huurders van het gebouw.