Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-4028 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Onderhoud gebouwen. — Outsourcing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4027 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Momenteel zijn er 1 175 personeelsleden tewerkgesteld voor het onderhoud van een gedeelte van de gebouwen binnen de FOD-FinanciŽn (exclusief de personeelsleden die instaan voor de vervanging bij afwezigheid wegens ziekte of vakantieverlof). Deze personeelsleden werken deeltijds (gemiddeld 4 u/dag). In de kleinere gebouwen wordt er voornamelijk gewerkt na de normale diensturen. In de grotere entiteiten wordt er momenteel meer en meer geopteerd om de kuisactiviteiten reeds aan te vatten tijdens de normale diensturen (bijvoorbeeld 4 uur van 14u tot 18u).

2. Deze personeelsleden worden aangeworven als contractueel medewerker schoonmaak (niveau D). Er worden noch diploma- noch nationaliteitsvereisten gesteld.

LeeftijdManVrouwTotaal
<20000
<3036568
<4010160170
<5020394414
<609405414
>602107109
Totaal441 1311 175

3. Het ziekteverzuim (zowel binnen als buiten de periode van gewaarborgd loon) kan momenteel geraamd worden op 6 % van de arbeidstijd.

4. Deze personeelsleden worden aangeworven als medewerker schoonmaak en worden vergoed volgens de weddenschaal DT1.

5. Dit personeel kent een groot verloop. Voor 2005 bedroeg de uitstroom 103 personeelsleden.

6. De tabel bij vraag 2 toont duidelijk aan dat er de volgende jaren duidelijk moet rekening worden gehouden met een grote uitstroom wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. De aan de gang zijnde Coperfin-herstructurering van het Departement zal bovendien leiden tot een grotere concentratie van de diensten in belangrijke administratieve centra. Om deze redenen zal het in de meeste gevallen aangewezen zijn om te opteren voor outsoursing van de kuisopdracht. Aangezien deze operatie volop aan de gang is, is het echter voorbarig hiervoor concrete cijfers te bepalen.

7. De FOD-FinanciŽn doet momenteel reeds voor vele gebouwen beroep op kuisfirma's en dit voornamelijk voor de belangrijkste administratieve centra in de grote steden.

Voor de grote entiteiten is immers de outsoursing van deze opdracht, die duidelijk niet tot onze core-business behoort, aangewezen. Voor kleinere gebouwen in kleinere steden blijkt soms dat kuisen in eigen beheer een betere controleerbare kwaliteit oplevert en niet duurder uitvalt dan dergelijk onderhoud door een privťfirma.

Een veralgemening is dus niet aangewezen; daarom ook heeft FinanciŽn voor een gemengde oplossing gekozen.

Op lange termijn zal deze vanzelfsprekend worden beÔnvloed door de in het kader van Coperfin voorziene reorganisatie van de diensten, met inbegrip van de concentratie in minder gebouwen. Dit zal logischerwijze ertoe leiden om meer en meer over te gaan tot outsoursing van deze activiteit.