Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3950 van mevrouw Van de Casteele van 16 december 2005 (N.) :
Registratie van geneesmiddelen. — Oprichting van een agentschap.

Op 15 november 2005 heeft de geachte minister samen met premier Verhofstadt een persbericht verspreid nadat zij de vertegenwoordigers van de farmaceutische sector hadden ontvangen. Hierbij werd ook overeengekomen dat vr het einde van het jaar een  Agentschap voor de registratie van de geneesmiddelen  zou worden opgericht, zodat de erkenning van nieuwe geneesmiddelen sneller zou gebeuren, en dat een overlegplatform zou worden opgericht tussen de farmaceutische sector en de regering.

Kan de geachte minister meedelen wat de stand van zaken is in deze dossiers ?

In juli 2005 antwoordde hij op mijn vraag dat de oprichting van een Geneesmiddelenagentschap een middel was om de prestaties op het vlak van de volksgezondheid te verbeteren en dat nagedacht werd over de vorm en de opdracht van dit agentschap.

Toch stelde hij dat het agentschap alle wetenschappelijke aspecten inzake geneesmiddelen moest beheren, met inbegrip van de waardering van de therapeutische meerwaarden. In de persmededeling van 15 november wordt gesproken van de registratie.

1. Welke diensten zullen in het geneesmiddelenagentschap worden ondergebracht ?

2. Welke vorm zal dit aannemen ?

3. Hoe zal dit gefinancierd worden ?

4. Welke zal de personeelbezetting zijn ?

5. Welke is de exacte timing ?

Antwoord : 1. Het Agentschap zal belast zijn met de bevoegdheden van het huidige DG Geneesmiddelen.

2. Er is sprake van dit Agentschap als een parastatale van type A op te richten.

3. Het Agentschap zal met dezelfde middelen als het huidige DG Geneesmiddelen gefinancierd worden. Deze middelen bestaan voornamelijk uit een bijdrage betaald door de industrie en uit een overheidssubsidie.

4. Er zal een evaluatie uitgevoerd worden.

5. Het voorontwerp van wet zal ten laatste begin 2006 aan de Ministerraad worden voorgelegd. Daarna is de normale timing voorzien (Raad van State, Parlement). Het Agentschap zou in 2007 opgericht moeten worden.