Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-2782 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

— de POD Wetenschapsbeleid;

— het Federaal Planbureau;

— het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provincies;

— het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

— het Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie;

— de Nationale Plantentuin van BelgiŽ;

— de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

— de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

— de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ;

— het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

— het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

— het Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ;

— de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ — Albert I;

— de Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ;

— het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Antwoord : Ik heb de eer u van het gevraagde in kennis te stellen door middel van onderstaande tabel :

Aantal ambtenaren in voltijdse equivalenten (VTE) per taalrol.

DienstInstelling200220032004
NVTEFUTPNVTEFUTPNVTEFUTPNVTE
1FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie18 6181 283,2117 7321 181,1124 8751 285,9122 7921 202,2526 9711 255,0127 2121 152,68
2POD Wetenschapsbeleid1 834101,551 967107,4999104,751 427104,51 221106,552 33989,9
3Rijksarchief1 855104,371 57991,112 60697,772 40890,611 99497,771 61489,41
4Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie32741,616763,859341,612963,857741,614063,8
5 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen271158,7314178,8471161,9658180,6337127,7668150,4
6Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ1 13230,666963,470730,693863,491230,61 21863,4
7Koninklijk Museum voor Midden-Afrika1 51156,151 11533,681 60856,191 45639,1698556,711 34332,34
8Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ2 176115,462 616151,652 091115,461 956151,651 793117,232 025148,45
9Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis2 409149,744 145182,692 813149,674 348176,122 417146,724 889183,79
10Koninklijke Musea voor Schone Kunsten9211 4661 128103,552 366112,431 364103,052 908111,13
11Nationale Plantentuin van BelgiŽ1 4141831 5923,52320,81 6413,52100,8
12Belgisch Instituut voor Normalisatie167,514915223,1268,518,6401,523,118218,6
13Federaal Planbureau14211622249,4538243,8527952,4533650,35
14Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium1 22761,567755,59846298058,71 26261,21 56359,2
15Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie1 038109,661 279108,771 469112,341 514104,121 146114,781 694,5107,77

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ en de Nationale Delcrederedienst zijn niet in de tabel opgenomen, aangezien hun gegevensbestand inzake personeel dergelijke opsplitsing thans niet mogelijk maakt.