Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3981 van mevrouw Van de Casteele van 20 december 2005 (N.) :
Schoonmaaksector. — Zwartwerk.

De grote schoonmaakbedrijven klagen over unfaire concurrentie. Doordat BelgiŽ in vergelijking met andere Europese landen hogere loonkosten heeft zou er veel zwartwerk bestaan in de sector, vooral bij onderaannemers. Bovendien zouden er weinig controles gebeuren door de Sociale Inspectie en zou bij het vaststellen van onregelmatigheden er telkens slechts een regularisatie worden gevraagd voor de dag zelf waarop de overtreding wordt vastgesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel werknemers vallen onder CAO 121 ?

2. Welk is hun gemiddelde arbeidsduur ?

3. Welke is de gemiddelde loonkost per werknemer vergeleken met de ons omringende landen ?

4. Welke initiatieven kan de geachte minister nemen om het zwartwerk in deze sector te bestrijden ?

5. Klopt het dat de Sociale Inspectie onderbemand is ?

6. Kan de Sociale Inspectie beroep doen op fiscale gegevens om eventueel zwartwerk op te sporen ?

7. Kan er niet gedacht worden aan een getrapte aansprakelijkheidsregel voor onderaannemers, zoals dat ook in de bouwsector bestaat ?

8. Aan welke voorwaarden moet detachering in deze sector voldoen ? In welke mate wordt hierop een beroep gedaan ?