Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3809 van mevrouw Van de Casteele d.d. 23 november 2005 (N.) :
Apothekers. — Accreditering.

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg blijvend te garanderen is het nodig ervoor te zorgen dat de verschillende zorgverleners kwalitatieve diensten verlenen.

In dat opzicht is de opleiding en stage voor gezondheidsberoepen belangrijk, maar ook de manier van praktijkvoering en de permanente bijscholing.

Voor de artsen werd daartoe in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 13 december 1993 voor het eerst een accreditering ingevoerd, die bestaat uit een gedeelte praktijkvoering en een gedeelte continue navorming. Die overeenkomst kreeg bij koninklijk besluit van 13 juli 2001 een wettelijke basis.

Voor apothekers is er nog geen gelijkaardige regeling. Toch is het ook voor hen zeker in een snel evoluerende farmaceutische context belangrijk hun beroepsbekwaamheid te onderhouden en te actualiseren en de kwaliteit van de zorgen te garanderen.

1. Is er reeds een evaluatie gebeurd van het bestaande accrediteringssysteem ?

2. Zal dat op een aantal punten worden bijgestuurd ?

3. Zijn er plannen om een vorm van accreditering voor apothekers te stimuleren en eventueel te verplichten ?

4. Wordt daarover met de sector overlegd ?