Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3615 van de heer Van Hauthem d.d. 21 oktober 2005 (N.) :
FOD Sociale Zekerheid. — Personeel. — Ziekteverzuim.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2783 inzake het ziekteverzuim bij de FOD Sociale Zekerheid (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2004-2005, nr. 3-45, blz. 3750) deelt de geachte minister mij mee dat de dienst Personeel en Organisatie van de FOD hierop geen antwoord kan geven omdat hij over geen personeelsinstrumenten beschikt die deze informatie kunnen geven.

Dat is een heel merkwaardig antwoord, niet alleen omdat alle andere FOD's mij op deze vraag wťl een antwoord kunnen verstrekken, maar vooral omdat het onvoorstelbaar is dat een werkgever geen zicht zou hebben op de afwezigheden en dus de efficiŽntie van zijn personeel.

Hoe komt het dat de FOD hierop geen antwoord kan geven, en welke maatregelen overweegt de geachte minister om dit probleem op korte termijn te verhelpen ?