Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3585 van mevrouw Van de Casteele d.d. 18 oktober 2005 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. — Taalverhoudingen.

In het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 147 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2004-2005, nr. 68, blz. 11211) van de heer Verherstraeten deelde u mee welke de taalverhoudingen zijn in de diensten van Buitenlandse Zaken bij de diverse categorieŽn van contractuelen en bij de statutaire ambtenaren van rang 15 en hoger.

Daarbij valt op dat er meer Franstalige contractuelen zijn.

Om de cijfers te verfijnen zou ik graag de taalverhouding kennen van de statutaire ambtenaren en zou ik graag vernemen van wanneer de contractuele aanwervingen dateren, over welke functies het gaat, of de geachte minister van plan is het taalevenwicht te herstellen en zo ja, op welke manier.