Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-51

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-2778 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Budget en Begrotingscontrole;

— Belgacom;

— De Post;

— de Nationale Loterij;

— de NMBS.

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Deze cijfers worden aangeleverd zoals gevraagd in de vraag, maar ze zijn weinig relevant in de mate dat ze gevraagd worden zonder enige context (langdurige afwezigheden wegens ziekte, moederschapsverloven, ...).

  1. FOD Budget en Beheerscontrole
JaarFranstaligenNederlandstaligenTotaal
20025534911 044
20037582631 021
20048486651 513

  2. Belgacom
JaarFranstaligenNederlandstaligenDuitstaligenTotaal
2002158 564147 427388306 379
2003132 655120 585514253 754
2004129 856115 854223245 933

  3. De Post
JaarFranstaligenNederlandstaligenTotaal
2002837 723671 4731 509 196
2003851 235663 0281 521 087
2004710 756580 9531 289 075

  4. De Nationale Loterij
JaarFranstaligenNederlandstaligenTotaal
20021 3621 4012 763
20031 470,51 4942 964,5
20041 7021 4713 173

  NMBS.
Jaar/PeriodeGemiddeld aantal statutaire bediendenTaalrolSubtotaal Aantal ziektedagen per taalrolAlgemeen totaal aantal ziektedagen per jaar
200240 485F NNon disponible. — Niet beschikbaar602 699
1 januari tot en met 31 mei 200340 240F+N F N242 179 Non disponible. — Niet beschikbaar604 172
1 juni tot en met 31 december 2003F N190 260 171 733
F296 952
200438 876N259 100556 052