Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-3104 van de heer Van Hauthem d.d. 4 augustus 2005 (N.) :
175 jaar BelgiŽ. — Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005.

Naar aanleiding van 175 jaar BelgiŽ besliste De Post dat iedereen op 21 juli 2005, onder bepaalde voorwaarden, onbeperkt gratis brieven kon versturen.

1. Door wie werd deze beslissing genomen ?

2. Wat was de specifieke bedoeling van deze maatregel ?

3. Hoeveel extra brieven dienden hierdoor door De Post te worden bezorgd ?

4. Wat heeft dit aan De Post gekost ?