Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3105 van de heer Van Hauthem d.d. 4 augustus 2005 (N.) :
Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. — Tweetaligheid.

Op 26 juli 2005 legde de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in een vraaggesprek op de VRT-radio een aantal verklaringen af. Deze verklaringen werden uitgesproken in het Frans.

1. Is de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad onderworpen aan de bepalingen van de taalwet in bestuurszaken ?

2. Vindt u het niet logisch dat de gouverneur van een grondwettelijk tweetalig gebied beide talen machtig is ?

Antwoord : Noch de taalwet in bestuuszaken, noch de provinciewet bevatten specifieke bepalingen inzake de taalkennis of het taalgebruik van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Zijn diensten zijn alleszins onderworpen aan de taalwet.

Los van iedere eventuele discussie over een maximalistische of minimalistische interpretatie of de gouverneur al of niet zoals zijn diensten onderworpen is aan de taalwet, getuigt het niettemin van hoffelijkheid dat de gouverneur van een tweetalig gebied naargelang de omstandigheden de ene of de andere taal gebruikt die passend is op dat ogenblik.