Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3083 van mevrouw Van de Casteele d.d. 20 juli 2005 (N.) :
Einde van de beroepsloopbaan. — Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.

In het kader van de eindeloopbaandiscussie worden steeds meer voorstellen gedaan om een loopbaanvereiste in te voeren, eerder dan een leeftijdsvereiste.

In dat perspectief is het uiteraard zeer belangrijk na te gaan wat onder die loopbaan kan worden begrepen.

Momenteel bestaan er periodes van ziekte, werkloosheid, studies, tijdskrediet, technische werkloosheid, deeltijdse werkloosheid, zorgverlof, staking, brugpensioen en invaliditeit waarbij mensen niet actief zijn, maar hun rechten behouden en al dan niet een financiŽle compensatie krijgen.

Het is dus belangrijk die evolutie van de gelijkgestelde periodes, zoals ze nu in onze wetgeving op de pensioenen en de andere uitkeringen zijn gedefinieerd, te analyseren.

Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie van het aantal werknemers dat hier een beroep op doen en het aantal dagen dat wordt meegerekend als gelijkgestelde periode voor de diverse regelingen die onder zijn/haar bevoegdheid vallen, over de laatste 10 jaar, uitgesplitst naar geslacht en regio ?