Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3044 van mevrouw Van de Casteele d.d. 15 juli 2005 (N.) :
Autopsies en post-mortemonderzoeken. — Kosten. — Terugbetaling door het RIZIV.

Uit hoorzittingen in de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden is gebleken dat BelgiŽ in vergelijking met andere landen, en vooral in vergelijking met de Scandinavische landen, zeer weinig autopsies uitvoert.

1. Kan de geachte minister voor de jongste 5 beschikbare jaren meedelen hoeveel post-mortemonderzoeken door het RIZIV werden terugbetaald en zo mogelijk uitgesplitst naar de omgeving waarin dit gebeurde (universitair ziekenhuis, ...) ?

2. Er werd ook vastgesteld dat de terugbetaling niet volstaat om de kosten van zo'n onderzoek te dekken. Wat zijn de geraamde kosten van een post-mortemonderzoek ? Welk gedeelte wordt door het RIZIV terugbetaald ?