Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 3-2788 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de Rijksdienst voor pensioenen.

Antwoord : In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Voor de Rijksdienst voor pensioenen beloopt het ziekteverzuim per taalaanhorigheid voor de jaren 2002, 2003 en 2004 als volgt :

Totaal ziektedagenTaalrol
FranstaligenNederlandstaligen
200228 35823 841
200328 49922 519
200427 43520 943