Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2787 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Mobiliteit en Vervoer;

— Belgocontrol.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna de antwoorden op de gestelde vragen te willen vinden.

1. FOD Mobiliteit en Vervoer

JaarAantal dagen ziekte
NF
20027 5725 059
20037 1476 627
20048 0116 937

2. Belgocontrol

Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf conform de AOB-Wet van 21 maart 1991.

De autonome overheidsbedrijven beschikken over beheersautonomie. Ook het personeelsbeleid(waaronder onder andere de opvolging van het ziekteverzuim) valt onder de beheersautonomie van Belgocontrol. Het personeelsbeleid is de bevoegdheid van het directiecomité en de raad van bestuur rekening houdend met de rol van het paritair comité en de vakorganisaties.

Als voogdijminister dien ik er op toe te zien dat het door Belgocontrol gevoerde beleid de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt. Elk jaar breng ik schriftelijk verslag uit bij de Wetgevende Kamers over de wijze waarop Belgocontrol de afgesproken taken van openbare dienst uitvoert.