Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-39

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-1717 van de heer Van Hauthem d.d. 10 november 2004 (N.) :
De Post. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we De Post niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor De Post op 1 januari 2004 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden ?

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers) ?

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen) ?

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen, opdeling per statuut, opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Algemeen overzicht :

Fysiek42 443
FTE38 630

2. Overzicht naar statuut :

StatuutTotaal
Contractuelen10 861
Statutairen31 582
Totaal42 443

3. Overzicht naar niveau :

Totaal
1847
25 868
2+230
35 738
429 760
Totaal42 443

4. Overzicht naar taalrol :

Taalrol

DuitstaligFranstaligNederlandstalig
10376471
2302 6463 192
2+0112118
3272 4613 250
421713 01916 524
Totaal27418 61423 555

5. Overeenkomstig de bepalingen van het personeelsstatuut zal De Post de jobs toekennen hetzij op basis van de verworven anciŽnniteit, hetzij op basis van de specifieke vereisten die aan een welbepaalde functie zijn verbonden. In het laatste geval zal de uiteindelijke laureaat worden weerhouden nadat onder meer vaardigheidstesten en een interview werden georganiseerd.