Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-40

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2445 van de heer Van Hauthem d.d. 1 april 2005 (N.) :
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Op 1 oktober 2004 stelde ik de minister een schriftelijke vraag waarop ik tot op heden nog geen antwoord heb gekregen. Ik ben derhalve zo vrij deze vraag opnieuw te stellen.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikte het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen op 1 januari 2004 over 1 256 personeelsleden, goed voor 1 118,01 voltijdse eenheden. Daarvan waren er 698 statutairen en 558 contractuelen. Op 1 januari 2005 was dit aantal personeelsleden al opgelopen tot 1 314. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter (nog) geen informatie verstrekt.

1. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?