Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2218 van de heer Van Hauthem d.d. 10 februari 2005 (N.) :
FOD Mobiliteit en Vervoer. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

In augustus 2004 stelde ik een vraag tot de minister betreffende de taalaanhorigheid van het personeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer (vraag nr. 3-1342, Vragen en Antwoorden nr. 3-26, blz. 1628). De minister antwoordde hierop slechts heel fragmentair. Hij gaf met name slechts cijfers vrij over het aantal fysieke personen per taaltrap voor de diensten die aan taalkaders onderworpen zijn.

Ik kreeg echter geen gegevens over de taalaanhorigheid van de personeelsleden van de buitendiensten, die weliswaar niet aan een taalkader onderworpen zijn, maar in alle geval wel tot een taalgroep behoren.

Ik kreeg evenmin gegevens over een aantal indelingscriteria die werden gevraagd.

Daarom herhaal ik deze vragen :

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikte de FOD Mobiliteit en Vervoer op 1 januari 2004 over 1 224 personeelsleden, goed voor 1 102,22 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 963 statutairen en 260 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze amet betrekking totenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

Antwoord: Het geachte lid vindt hierna de gewenste verdeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer op 1 februari 2005:

Nederlandstaligen

NiveauStatutairenContractuelen
Fysieke personenVTEFysieke personenVTE
A154141,71816,2
B6763,333
C241223,34239,5
D159141,98571,2

Franstaligen

NiveauStatutairenContractuelen
Fysieke personenVTEFysieke personenVTE
A105101,82018,9
B2624,843,5
C10599,11918
D10594,56356,5

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft geen enkel Duitstalig personeelslid.