Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-2232 van de heer Van Hauthem d.d. 18 februari 2005 (N.) :
Rechterlijke orde. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Kan u mij voor het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden (magistraten, griffiers, administratief personeel, gerechtelijke stagiairs, meesters-, vak- en dienstpersoneel, personeel met bijzondere kwalificatie enz.) van de rechterlijke orde in al haar geledingen, en dit per onderdeel, een overzicht geven van de verdeling van de betrekkingen over de Nederlandse, de Franse en de Duitse taalgroep, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse eenheden, en dit zowel per statuut als per niveau ?

Antwoord: Als antwoord op uw vraag verwijs ik naar de onderstaande tabellen met de verdeling van de personeelsleden per statuut en taalrol, zowel in effectieven als in VTE.

FND
EffectievenVTEEffectievenVTEEffectievenVTE
Magistraten1 0661 28713
Gerechtelijke stagiairs5370
Griffiers (+ hoofd- en adjunct-griffiers)689679,61 1261 093,454,8
Secretarissen (+ hoofd- en adjunct-secretarissen)288275,1426397,711
Niveau 1208197,15149135,9
Niveau 2+1815,25109,6
Niveau 2429375,08724626
Niveau 31 4431 287,561 7701 558,1132,5
Niveau 4963830,51 002822,6521,5

FND
StatutairenStatutairenStatutairen
EffectievenVTEEffectievenVTEEffectievenVTE
Magistraten1 0791 287
Gerechtelijke stagiairs75370
Griffiers (+ hoofd- en adjunct-griffiers)689679,61 1261 093,4
Secretarissen (+ hoofd- en adjunct-secretarissen)288275,1426397,7
Niveau 1145138,9510594,9
Niveau 2+21,7576,8
Niveau 2410359,28712617,9
Niveau 3662583,76952807
Niveau 4163141,7187163,211

FND
ContractueleContractueleContractuele
EffectievenVTEEffectievenVTEEffectievenVTE
Niveau 16358,24643
Niveau 2+1613,543,8
Niveau 21915,8127,1
Niveau 3784705,8819751,832,5
Niveau 4800689,3814657,9510,5