Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1763 van de heer Destexhe d.d. 3 december 2004 (Fr.) :
Europese Unie. — Werkgroep over de beoordeling van lichamelijk letsel.

Is de geachte minister op de hoogte van het bestaan van een Europese werkgroep die zich bezighoudt met de vaststelling van een Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit ?

Zo ja, kan hij me zeggen hoe België aan dat initiatief meewerkt ?

Antwoord : Deze werkgroep werd opgericht op initiatief van Willy Rothley, ondervoorzitter van de wetgevende commissie van het Europees Parlement in 1998.

Aanvankelijk bestond deze groep uit een geneesheer en een jurist per lidstaat en het doel ervan was het zo veel mogelijk harmoniseren van de vergoeding van letselschade met betrekking tot de niet-economische schade verbonden aan verkeersongevallen. « Het is immers nutteloos om de financiële vergoedingswijze te harmoniseren wanneer in de hele Europese Unie het verlies van dezelfde organen en functies niet volgens dezelfde waarde worden beoordeeld en wanneer dezelfde gevolgen niet op dezelfde manier worden gekwantificeerd. » (4)

Om België te vertegenwoordigen hebben professor Fagnart als jurist en dokter Lucas als geneesheer deelgenomen aan deze werkzaamheden.

In juni 2000 werd er een colloquium georganiseerd in Trier. De juristen merkten toen op dat er op juridisch vlak grote obstakels waren voor de éénmaking van het systeem, terwijl de geneesheren, die in het kader van CEREDOC (Confédération européenne d'experts en réparation et évaluation du dommage corporel) bijeenkomen waren, een Europese schaal ter beoordeling van lichamelijke en geestelijke invaliditeit opmaakten.

Deze schaal werd in 2003 voorgelegd aan het Europees Parlement.


(4) Europese schaal ter beoordeling van lichamelijke en geestelijke invaliditeit, groep Rothley, CEREDOC, 25 mei 2003.