Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2239 van de heer Van Hauthem d.d. 22 februari 2005 (N.) :
Federale politie. — Politiemensen en burgerpersoneel. — Taalaanhorigheid.

Kan u mij voor het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden (zowel politiemensen als burgerpersoneel) van de federale politie in al haar geledingen, een overzicht geven van de verdeling van de betrekkingen over de Nederlandse, de Franse en de Duitse taalgroep, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse eenheden, en dit zowel per statuut als per niveau ?