Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-1785 van mevrouw Van de Casteele d.d. 3 december 2004 (N.) :
Frequentiegolven. — Ongewenste neveneffecten voor personen met een neurostimulator.

Mensen bij wie een neurostimulator werd ingeplant, ondervinden een aantal ongemakken door de interferentie daarvan met bepaalde frequentiegolven.

Zo is bijvoorbeeld een bezoek aan een supermarkt een kwelling omdat bij een passage langs de kassa tussen de poorten van een anti-diefstalinstallatie, de neurostimulator kan tilt slaan, wat pijnscheuten veroorzaakt en een ontregeling van het apparaat kan veroorzaken.

Aangezien er steeds vaker voor allerhande aandoeningen neurostimulatoren worden ingeplant, zijn er steeds meer klachten over dergelijke incidenten.

Bestaan er veiligheidsvoorschriften voor onder andere anti-diefstalinstallaties die wijzen op gevaren voor patiŽnten met een neurostimulator ?

Kunnen er gedragsregels worden afgesproken met bedrijven die zulke installaties hebben, zodat dergelijke patiŽnten de nadelige effecten daarvan niet hoeven te dragen ?

Antwoord : De vraag van het geachte lid behoort tot de bevoegdheid van mijn collega die instaat voor de consummentenbescherming. Ik stel vast dat deze vraag ook aan haar gesteld is. Daarom laat ik het antwoord aan haar over.