Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2125 van de heer Van Hauthem d.d. 21 januari 2005 (N.) :
Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

In aansluiting op mijn vraag nr. 3-1533 (Vragen en Antwoorden, nr. 3-32, blz. 2262) had ik van de geachte minister graag vernomen welke de huidige exacte verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen is, en dit uitgedrukt zowel in fysieke personen als in voltijdse equivalenten, per statuut en per niveau, van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Antwoord : Ik kan het geachte lid in antwoord op zijn vraag volgende cijfers meedelen.

Er zijn 24 statutairen en 31,5 contractuelen werkzaam in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

De 24 statutaire plaatsen zijn als volgt ingevuld :

Franstaligen

Niveau 1/niveau A : 5

Niveau B : 3

Niveau C : 6

Totaal : 14

Nederlandstaligen

Niveau 1/niveau A : 2

Niveau B : 4

Niveau C : 4

Totaal : 10

De 31,5 contractuele plaatsen zijn als volgt ingevuld :

Franstaligen

Niveau 1/niveau A : 8

Niveau B : —

Niveau C : —

Niveau D : 10

Totaal : 18

Nederlandstaligen

Niveau 1/niveau A : 6

Niveau B : —

Niveau C : —

Niveau D : 7,5

Totaal : 13,5