Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1887 van de heer Van Hauthem d.d. 30 december 2004 (N.) :
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). — Langdurig werklozen. — Koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk. — Toepassing.

Aansluitend op mijn vraag nr. 3-843 (Vragen en Antwoorden, 3-23, blz. 1420) had ik graag van de geachte minister antwoord gekregen op volgende vragen, telkens opgesplitst per gewest :

1. Hoeveel werklozen werden, sinds de uitvoering van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk, door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) uitgenodigd voor en evaluatiegesprek op het werkloosheidsbureau ?

2. Hoeveel daarvan meldden zich niet aan en kregen een aangetekende brief toegestuurd ?

3. Hoeveel daarvan reageerden niet op de aangetekende brief en werden in deze fase uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen ?

4. Hoeveel van deze uitgeslotenen reageerden binnen de drie dagen en rechtvaardigden hun afwezigheid :

a) Met behoud van hun uitkering als resultaat ?

b) Zonder behoud van hun uitkering als resultaat ?

5. Hoeveel werklozen kregen na hun evaluatiegesprek respectievelijk een positieve/negatieve evaluatie van de directeur van de RVA ?

6. Hoeveel van de negatief geŽvalueerden sloten een schriftelijke overeenkomst af en hoeveel weigerden deze te ondertekenen ?

7. Hoeveel werklozen werden er dientengevolge in deze fase van de controle uitgesloten van het bekomen van werkloosheidsvergoedingen ?