Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1570 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Dienst voor overzeese sociale zekerheid. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Dienst voor overzeese sociale zekerheid op 1 januari 2004 over 165 personeelsleden, goed voor 148,92 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 141 statutairen en 24 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) — meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : De taalkundige verdeling van de personeelsleden van de Dienst voor overzeese sociale zekerheid gebeurt als volgt.

Aantal fysieke personen

Niveau 1Statutaire personeelsledenNL10
FR17
Contractuele personeelsledenNL2
FR0
Niveau BStatutaire personeelsledenNL3
FR4
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL32
FR43
Contractuele personeelsledenNL5
FR5
Niveau DStatutaire personeelsledenNL14
FR18
Contractuele personeelsledenNL4
FR8

Aantal voltijdse eenheden

Niveau AStatutaire personeelsledenNL8,8
FR15,8
Contractuele personeelsledenNL2
FR0
Niveau BStatutaire personeelsledenNL2,8
FR3,6
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL27,2
FR40,6
Contractuele personeelsledenNL4,8
FR5
Niveau DStatutaire personeelsledenNL11,9
FR16,06
Contractuele personeelsledenNL3,8
FR7,5

2. De functies worden ingevuld naargelang de noodwendigheden van de dienst.